Міжн. реєстрація № 1108196 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1108196: ACF ADAPTIVE COMPONENTS FORMULA
(151)
Дата реєстрації
12.01.2012
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.01.2022
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

Public Joint Stock Company Gazprom Neft
Pochtamtskaya ul. 3-5
RU-190000 St-Petersburg (RU)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
GAZPROM NEFT
Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter A,
Dom 3-5, Pochtamtskaya Ulitsa
RU-190000 ST PETERSBURG (RU)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Public Joint Stock Company Gazprom neft
Galernaya ul., 5, lit. A
St-Petersburg (RU)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Orange, white, black, and grey.

(526)
Дискламація

Англ. ADAPTIVE COMPONENTS FORMULA.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Англ.Fluids for hydraulic circuits; brake fluid; power steering fluid; transmission fluid; coolants for vehicle engines.

Кл.04

Англ.Industrial oils and greases; cutting fluids; combustible oil; fuel oil; lubricating oil; motor oil; lubricants; lubricating grease; grease for belts; illuminants.

(822)
Базова реєстрація
RU, 12.01.2012, 450761
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
RU, 17.08.2011, 2011726766
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
DK · EE · EM · FI · GB · GE · GH · GR · IL · JP · KR · LT · MX · NO · SE · SG · SY · TM · TN · TR · US · UZ · ZM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AM · AT · AZ · BA · BG · BX · BY · CH · CN · CU · CY · CZ · DE · DZ · EG · ES · FR · HR · HU · IR · IT · KG · KP · KZ · LR · LV · MA · MD · ME · MK · MN · NA · PL · PT · RO · RS · SD · SI · SK · TJ · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · SG · US