Міжн. реєстрація № 1120565 fbПоширити

(540)
Зображення знака
OTTERBOX
(151)
Дата реєстрації
03.04.2012
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
03.04.2022
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Otter Products, LLC
209 South Meldrum Street
Fort Collins CO 80521 (US)

(740)
Ім'я та адреса представника

Andrew S. Ehard
None
P.O. Box 2910
Minneapolis, MN 55402-0910 (US)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Protective cases for handheld electronic devices, namely, portable music players, portable video players, cell phones and computers; specially adapted protective carrying cases for computers.

(821)
Базова заявка
US, 27.04.2009, 77723375
(822)
Базова реєстрація
US, 11.05.2010, 3788534
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CH · CN · EG · EM · IL · JP · KE · KP · KR · NO · OM · RU · SG · SY · TR · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG