Міжн. реєстрація № 1127082 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1127082: EGOIST PREMIUM VODKA
(151)
Дата реєстрації
22.03.2012
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
22.03.2022
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

DE-Invest GmbH
Münzgasse 28, et.1
04107 Leipzig (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Raychinov, Galin
60 Vasil Levski Bld., Ap. 10
BG-1000 Sofia (BG)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.32

Англ.Beers; aerated waters and other non-alcoholic drinks; drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

Кл.33

Англ.Alcoholic beverages (except beers).

(821)
Базова заявка
EM, 07.12.2011, 010474666
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 07.12.2011, 010474666
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CN · RU · TR · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US