Міжн. реєстрація № 1136693 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Smartliner
(151)
Дата реєстрації
24.09.2012
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
24.09.2022
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

CHARLOT Pierre
4 allée Beethoven
F-35131 CHARTRES DE BRETAGNE (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.12

Англ.Apparatus for locomotion by water, namely pleasure boats.

(821)
Базова заявка
FR, 26.03.2012, 12 3 907 880
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 26.03.2012, 12 3 907 880
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · EM · KR · NO · PH · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CH · CN · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US