Міжн. реєстрація № 1137176 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1137176: db DemirBank
(151)
Дата реєстрації
05.10.2012
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
05.10.2022
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

DEMIR KYRGYZ INTERNATIONAL BANK,
Close Joint Stock Company
Chui Avenue, 245
720001 Bishkek (KG)

(561)
Транслітерація знака
Logo "db" means Demir Bank; words bigger font "Demir Bank" is a part of the name of applicant; words with small font " " means advertising slogan "bank for your life".
(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. The trademark is of red color on a white background.

(571)
Опис знака

Англ. Combination logo and slogan: fonts are "Calibri"; the trademark is of red color on a white background.

(566)
Переклад знака або слів, що входять до знака

Англ. Demir Bank bank for your life.

(526)
Дискламація

Англ. Bank; bank.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.36

Англ.Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.

(822)
Базова реєстрація
KG, 31.05.2012, 11263
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AZ · TJ · UA