Міжн. реєстрація № 1139808 fbПоширити

(540)
Зображення знака
PHYTOMEDICA
(151)
Дата реєстрації
23.10.2012
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
23.10.2022
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

O.V. Shterz
P.O. box 242
RU-630132 Novosibirsk (RU)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Gorokhovskaya Tatyana Germanovna
Krasnyi prospekt, d. 49, kv. 58
RU-630091 Novosibirsk (RU)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostiou
"Korporatsia "Sibirskoe zdorovie"
ul. Lenina, 48
Novosibirsk (RU)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Bath salts, not for medical purposes; beauty masks; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics [including foot care gels and scrubs]; cosmetic creams [including cosmetic foot care creams]; cosmetic dyes; cosmetic kits; cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for skin care; dentifrices; greases for cosmetic purposes; hair colorants; hair waving preparations; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; nail care preparations; oils for cosmetic purposes; perfumery; pomades for cosmetic purposes; shampoos; shaving preparations; soap; tissues impregnated with cosmetic lotions; toiletries.

(822)
Базова реєстрація
RU, 18.01.2011, 427856
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EE · GB · GE · GR · KR · LT · MX · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · AZ · BG · BY · CN · CZ · DE · ES · KG · KZ · LV · MD · MK · PL · PT · RO · RS · SI · SK · TJ · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · US