Міжн. реєстрація № 1153368 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 1153368: GREEN CROSS
(151)
Дата реєстрації
28.12.2012
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
28.12.2022
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION
107, Ihyeolro30Beon-gil,
Giheung-gu, Yongin-si
GYEONGGI-DO 446-770 (KR)

(740)
Ім'я та адреса представника

FIRSTLAW P.C.
26F, Trust Tower,
275-7, Yangjae-Dong,
Seocho-Ku,
Seoul 137-739 (KR)

(561)
Транслітерація знака
Nok Sib Ja
(566)
Переклад знака або слів, що входять до знака

Англ. The Korean characters "Nok Sib Ja" mean "Green Cross".

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.35

Англ.Wholesale distributorships featuring pharmaceutical products; retail store services featuring pharmaceutical products; business agency services relating to pharmaceutical products; commercial intermediary services in the field of pharmaceutical products; arranging the sale of pharmaceutical products; commercial intermediary services in the field of medical machines and apparatus; pharmaceutical products procurement services for others [purchasing pharmaceutical products for other businesses]; arranging the sale of cosmetics; wholesale services for tooth paste.

(821)
Базова заявка
KR, 24.12.2012, 7120120000314
(822)
Базова реєстрація
KR, 24.11.2004, 4101088160000
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BH · CN · CO · EG · EM · IR · JP · KE · KZ · MN · PH · RU · SG · SY · TR · UA · US · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG · US