Міжн. реєстрація № 1157266 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1157266
(151)
Дата реєстрації
14.11.2012
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
14.11.2022
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Zentiva Group, a.s.
U Kabelovny 130
CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy (CZ)

(740)
Ім'я та адреса представника

Rott, Růžička & Guttmann Patentové,
známkové a advokátní kanceláře
JUDr. Vladimír Rott
Vinohradská 37
CZ-120 00 Praha 2 (CZ)

(561)
Транслітерація знака
FORBON
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Medicines, pharmaceutical preparations for human use.

(821)
Базова заявка
CZ, 12.11.2012, 499667
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CZ, 12.11.2012, 499667
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BG