Міжн. реєстрація № 1161487 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1161487
(151)
Дата реєстрації
18.04.2013
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
25.06.2015
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

BOGUŞ Alexandr
Str. Ginta Latină nr. 15,
bloc 2, ap. 26
MD-2044 Chişinău (MD)

(561)
Транслітерація знака
VINOKUROV SAMOGON
(571)
Опис знака

Англ. The word mark consists of the phrase "VINOKUROV SAMOGON" executed in Cyrillic.

(566)
Переклад знака або слів, що входять до знака

Англ. Vinokurov's hootch

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.33

Англ.Alcoholic beverages (except beers).

Кл.35

Англ.Advertising; business management; business administration; office functions; commercialisation of products.

(821)
Базова заявка
MD, 23.10.2012, 031989
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
MD, 23.10.2012, 031989
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
RU · UA