Міжн. реєстрація № 1167085 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Install the silence
(151)
Дата реєстрації
25.04.2013
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
25.04.2023
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Slamstop Global Pte., LTD.
8 Marina Boulevard,
#05-02 Marina Bay Financial Centre
Singapore 018981 (SG)

(740)
Ім'я та адреса представника

Leonid Cherepov
17-25, Gertsen Str.,
Office 1
Kyiv 04050 (UA)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Advanced Telecommunications, LLC
Tsitadelna Street, 7
Kyiv 01015 (UA)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.07

Англ.Door openers, electric; door closers, electric; hydraulic door openers and closers (parts of machines); pneumatic door openers and closers (parts of machines); hydraulic controls for machines, motors and engines; control mechanisms for machines, engines or motors; pneumatic controls for machines, motors and engines; propulsion mechanisms other than for land vehicles.

(821)
Базова заявка
UA, 18.04.2013, M201307032
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
UA, 18.04.2013, m201307032
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · EM · JP · KR · NZ · PH · SG · TR · US · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CN · KG · KZ · RU · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG · US