Міжн. реєстрація № 1171087 fbПоширити

(540)
Зображення знака
PARFEN
(151)
Дата реєстрації
16.05.2013
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
16.05.2023
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

FLORGARDEN EOOD
j.k. Ovcha kupel,
block 26, entr. B, ap. 48
BG-1632 SOFIA (BG)

(740)
Ім'я та адреса представника

KOSTADIN TCHANEV MANEV
73, Patriarh Evtimii Str., fl.1
BG-1463 SOFIA (BG)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

(822)
Базова реєстрація
BG, 16.05.2013, 84560
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · SY · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · AZ · BA · BY · CH · DZ · EG · HR · IR · KG · KZ · MD · ME · MK · RS · RU · TJ · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US