Міжн. реєстрація № 1191482 fbПоширити

(540)
Зображення знака
ALCINA The German Kosmetik
(151)
Дата реєстрації
13.11.2013
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
13.11.2023
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
Johanneswerkstrasse 34-36
33611 Bielefeld (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Uexküll & Stolberg
Partnerschaft von
Patent- und Rechtsanwälten mbB
Beselerstraße 4
22607 Hamburg (DE)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(566)
Переклад знака або слів, що входять до знака

Англ. Alcina The German Cosmetic

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Cosmetics, soaps, hair care products, hair lotions.

Кл.05

Англ.Pharmaceutical preparations for the treatment of skin and hair; dietetic food and products for medical use for the treatment of skin and hair; dietary supplements for humans for the treatment of skin and hair.

Кл.35

Англ.Advertising; business management; business administration; office functions; aforementioned services in connection with the aforementioned goods of classes 3 and 5.

(822)
Базова реєстрація
DE, 17.04.2013, 30 2013 001 124.4/03
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · IN · KR · OM · SG · SY · TN
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AZ · CH · CN · EG · IR · RS · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN · SG