Міжн. реєстрація № 1196079 fbПоширити

(540)
Зображення знака
LA CHERIE
(151)
Дата реєстрації
08.01.2014
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
08.01.2024
(270)
Мова заявки
Іспанська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

ETABLISSEMENTS LEVEAU, SPRL
Rue Vandervelde 273
B-6534 GOZEE (BE)

(740)
Ім'я та адреса представника

DURAN-CORRETJER, S.L.P.
Córcega, 329
E-08037 (P° de Gracia/Diagonal) (ES)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

ETS LEVEAU SPRL
Rue Vandervelde 273
GOZEE (BE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.32

Англ.Beer; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; non-alcoholic aperitifs; ginger beer; malt beer; beer; whey beverages; smoothies; non-alcoholic fruit beverages; isotonic beverages; non-alcoholic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; non-alcoholic aloe vera beverages; non-alcoholic cocktails; seltzer water; waters [beverages]; table waters; aerated waters; lithia water; mineral waters [beverages]; essences for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer; fruit juices; non-alcoholic cider; tomato juice (beverage); vegetable juices [beverages]; kvass [non-alcoholic beverage]; milk of almonds [beverage]; peanut milk [non-alcoholic beverage]; lemonades; beer wort; malt wort; grape must; must; non-alcoholic fruit nectars; orgeat; pastilles for effervescing beverages; powders for making carbonated beverages; preparations for making beverages; preparations for making liqueurs; products for making aerated waters; products for making mineral waters; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for beverages; syrups for lemonades; refreshments; sherbets [beverages].

(821)
Базова заявка
EM, 11.07.2013, 011975828
(822)
Базова реєстрація
EM, 20.11.2013, 011975828
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 11.07.2013, 011975828
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CN · CO · IL · JP · KR · KZ · MX · NO · NZ · RU · SG · TR · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
NZ · SG · US