Міжн. реєстрація № 1204561 fbПоширити

(540)
Зображення знака
GOOGLE CHROMEBASE
(151)
Дата реєстрації
21.03.2014
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
21.03.2024
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 (US)

(740)
Ім'я та адреса представника

Emily Burns,
Google Inc., Attn. Trademark Dept.
1600 Amphitheatre Pkwy.
Mountain View CA 94043 (US)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 (US)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Computer software, computer operating software, computer browsing software, computer software for providing access to the Internet, computer hardware, computers, desktop computers, laptop computers, tablet computers, mobile phones, personal handheld multimedia players, personal digital assistants (PDA).

Кл.35

Англ.Retail store services featuring computer software provided via the Internet and other computer and electronic communication networks; retail store services featuring computer software for use on handheld mobile digital electronic devices and other consumer electronics.

Кл.42

Англ.Computer design services; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; technical support services regarding computer software; professional support of troubleshooting for computer software; providing a website featuring information relating to computer software.

(821)
Базова заявка
US, 17.03.2014, 86223839
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BY · CH · CN · CO · EG · EM · IL · IN · IS · JP · KE · KR · MX · NO · NZ · PH · RS · RU · SG · TR · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN · NZ · SG