Міжн. реєстрація № 1207743 fbПоширити

(540)
Зображення знака
GOOGLE CHROMECAST
(151)
Дата реєстрації
15.04.2014
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
15.04.2024
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 (US)

(740)
Ім'я та адреса представника

Emily Burns
Google Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy.,
Attn. Trademark Dept.
Mountain View CA 94043 (US)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 (US)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Computer software for accessing and transmitting data and content among consumer electronics devices and displays, computer operating software, computer browsing software, namely, software for browsing the global computer network and private networks, computer software for providing access to the Internet; and computer hardware, computers, and computer peripherals all for accessing and transmitting data and content among consumer electronics devices and displays.

Кл.42

Англ.Computer design services; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; technical support services, namely, troubleshooting of computer software problems; technical support services, namely troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware problems all related to hardware for accessing and transmitting data and content among consumer electronic devices and displays; providing a website featuring information relating to computer software for accessing and transmitting data and content among consumer electronics devices and displays.

(821)
Базова заявка
US, 24.07.2013, 86019177
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BY · CH · CO · EG · IL · IS · JP · KE · KR · MX · PH · RS · RU · SG · TR · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG