Міжн. реєстрація № 1212005 fbПоширити

(540)
Зображення знака
TWIN PEAKS
(151)
Дата реєстрації
15.02.2014
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
15.02.2024
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Twin Restaurant IP, LLC
4803 Broadway
Addison TX 75001 (US)

(740)
Ім'я та адреса представника

Elisabeth A. Evert, Esq.,
Hitchcock Evert LLP
P.O. Box 131709
Dallas Texas 75313-1709 (US)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.43

Англ.Restaurant and bar services.

(821)
Базова заявка
US, 08.02.2005, 78563113
(822)
Базова реєстрація
US, 12.06.2007, 3252349
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · KZ · UA