Міжн. реєстрація № 1244061 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 1244061: GERMAN GOLD
(151)
Дата реєстрації
06.02.2015
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
06.02.2025
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації
German Gold Handelsgesellschaft mbH
Steinsetzerstr. 11
28279 Bremen (DE)
(740)
Ім'я та адреса представника
Patentanwälte
Jabbusch Siekmann & Wasiljeff
Hauptstr. 85
26131 Oldenburg (DE)
(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника
OTV International GmbH & Co. KG
Gewerbe Park Rheiderland 6
Weener (DE)
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Англ.Anti-freeze for vehicle cooling systems; anti-freeze preparations.

Кл.03

Англ.Vehicle cleaning preparations; cleaning preparations for vehicle windows.

Кл.04

Англ.Lubricants such as industrial greases; oils for automobiles; industrial oils; engine oils; gear oils.

(822)
Базова реєстрація
DE, 08.12.2014, 30 2014 064 476.2/04
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 31.10.2014, 30 2014 064 476.2/04
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · GE · GH · KR · OA · SG · TN · UZ
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BA · BY · CN · DZ · KZ · ME · MK · RS · RU · SL · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG