Міжн. реєстрація № 1275043 fbПоширити

(540)
Зображення знака
GOOGLE CHROMEBIT
(151)
Дата реєстрації
05.10.2015
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.01.2020
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 (US)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 (US)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Computer operating software, computer browsing software, namely, software for browsing the global computer network and private networks, computer software for providing access to the Internet, computer hardware, computers, desktop computers, laptop computers, tablet computers, mobile phones, personal handheld devices.

Кл.35

Англ.Retail store services featuring computer software provided via the Internet and other computer and electronic communication networks; retail store services featuring computer software for use on handheld mobile digital electronic devices and other consumer electronics.

Кл.42

Англ.Computer design services; application service provider (ASP) services, namely, hosting computer software applications of others; technical support services, namely, troubleshooting computer hardware and software problems; providing a website featuring information relating to computer software.

(821)
Базова заявка
US, 08.04.2015, 86591449
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
US, 08.04.2015, 86591449
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BY · CH · CO · EG · EM · IL · IN · IS · JP · KE · MX · NO · NZ · PH · RS · RU · SG · TR · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN · NZ · SG