Міжн. реєстрація № 1283123 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Gemini
(151)
Дата реєстрації
24.11.2015
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
24.11.2025
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

Benecke-Kaliko AG
Continental AG,
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover (DE)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Benecke-Kaliko AG
Beneckeallee 40
30419 Hannover (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Schleifer, Florian
Continental AG, Intellectual Property,
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.17

Англ.Plastics in extruded form for use in manufacture; surface materials of plastic; plastic webs for decoration; plastic sheets for covering surfaces.

Кл.18

Англ.Sheets of imitation leather for further processing, not for use in the shoe and clothing industry.

Кл.24

Англ.Materials of plastic for covering seats.

(821)
Базова заявка
EM, 27.05.2015, 014172282
(822)
Базова реєстрація
EM, 28.09.2015, 014172282
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 27.05.2015, 014172282
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BY · CH · CN · IN · JP · KR · MX · NO · RU · TR · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN · US