Міжн. реєстрація № 1311978 fbПоширити

(540)
Зображення знака
VIVIENNE SABÓ
(151)
Дата реєстрації
04.08.2016
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
04.08.2026
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Vivienne Cosmétiques S.A.S
81 Rue Réaumur
F-75002 Paris (FR)

(740)
Ім'я та адреса представника

A.A. THORNTON & CO.
10 Old Bailey
London EC4M 7NG (GB)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.08

Англ.Manicure implements, namely, nail scissors, nail files, glass nail files, nail clippers and cuticle nippers, manicure wooden sticks.

Кл.16

Англ.Cosmetic pencil sharpeners.

Кл.21

Англ.Make-up brushes, facial sponges for applying make-up, applicator sticks for applying make-up, powder puffs.

(821)
Базова заявка
EM, 22.07.2016, 015682685
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 22.07.2016, 015682685
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AM · AZ · BY · KG · KZ · MD · RU · TJ · TM · UA · UZ