Міжн. реєстрація № 1312841 fbПоширити

(540)
Зображення знака
GAVIA
(151)
Дата реєстрації
10.06.2016
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
10.06.2026
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

Carl Zeiss AG,
Trademark Department
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen (DE)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Optical apparatus and instruments; binoculars; field glasses; telescopes; sighting telescopes; spotting scopes; monoculars; laser distance meters; night vision sights; parts of all the aforesaid goods.

(822)
Базова реєстрація
DE, 19.02.2016, 30 2016 001 745
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DE, 21.01.2016, 30 2016 001 745
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · DK · FI · GB · IN · KR · MX · NO · NZ · SE · SG · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BG · BX · BY · CH · CN · CZ · ES · FR · HU · IT · PL · RO · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · NZ · SG