Міжн. реєстрація № 1319330 fbПоширити

(540)
Зображення знака
MAGNETOM Sempra
(151)
Дата реєстрації
12.10.2016
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.10.2026
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen (DE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Siemens Healthcare GmbH
SHS TE IP SU,
P. O. Box 22 16 34
80506 Munich (DE)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.10

Англ.Medical apparatus and equipment, in particular apparatus and equipment for magnetic resonance tomography; medical apparatus for proton imaging; parts for the aforesaid apparatus and equipment.

(821)
Базова заявка
EM, 30.03.2016, 015285679
(822)
Базова реєстрація
EM, 22.07.2016, 015285679
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CH · CN · IL · IN · IR · JP · KR · MX · NO · PH · RU · SG · TR · UA · US · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN · SG · US