Міжн. реєстрація № 1339493 fbПоширити

(540)
Зображення знака
PLANMECA CREO
(151)
Дата реєстрації
22.09.2016
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
22.09.2026
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Planmeca Oy
Asentajankatu 6
FI-00880 Helsinki (FI)

(740)
Ім'я та адреса представника

HEINONEN & CO,
Attorneys at Law Ltd
P.O. Box 671
FI-00101 HELSINKI (FI)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.07

Англ.3D printing and milling machines for dental purposes; CNC (Computer Numerical Control) 3D printing and milling machines for dental, medical and veterinary purposes; dental, medical and veterinary rapid prototyping apparatus, additive manufacturing apparatus and 3D printing apparatus for producing dentures, artificial teeth and crowns, inlays, onlays, bridges and veneers.

Кл.10

Англ.Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; dental apparatus for use in designing and producing dentures, artificial teeth, crowns, inlays, onlays, bridges and veneers.

Кл.37

Англ.Machinery installation, maintenance and repair; repair of dental office and dental laboratory equipment; repair of 3D printing and milling apparatus for dental purposes; repair of dental instruments for use in designing and producing dentures, artificial teeth, crowns, inlays, onlays, bridges and veneers; installation of 3D printing and milling apparatus for dental purposes, installation of dental instruments for use in designing and producing artificial teeth, crowns, inlays, onlays, bridges and veneers.

(821)
Базова заявка
EM, 26.04.2016, 015369499
(822)
Базова реєстрація
EM, 02.09.2016, 015369499
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 26.04.2016, 015369499
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · CH · CN · IN · JP · KR · MX · NO · NZ · RU · TR · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN · NZ · US