Міжн. реєстрація № 1377960 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1377960: Chernobyl Tour Operator Association
(151)
Дата реєстрації
25.05.2017
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
25.05.2027
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Orfi s.r.o.
Valachovej 1819/1
SK-841 01 Bratislava (SK)

(740)
Ім'я та адреса представника

JUDr. Romana Záthurecká
None
Kláry Jarunkovej 4
SK-974 01 Banská Bystrica (SK)

(561)
Транслітерація знака
Asociacija Turoperatoriv Cornobilja ATOC
(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Yellow, blue, black, gray and white.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.36

Англ.Financial sponsorship and patronage; financial sponsorship of cultural events; charitable services in the field of monetary donations; charitable fundraising services; arranging of financing for humanitarian projects; fundraising services.

Кл.39

Англ.Organization of travel; organization of excursions; organization of tours; organization of travel tours; travel reservations; booking of seats for travel; transport services; transport of travelers; transport brokerage; passenger transport; bus transport; transport services for sightseeing tours; transport reservations; car rental; organization of cruises; transport information; information in the field of road itineraries; information services regarding visas and health relating to travel; escorting of travelers.

Кл.45

Англ.Provision of clothing to needy persons [charitable services]; provision of footwear to needy persons [charitable services].

(821)
Базова заявка
SK, 13.12.2016, 2607 2016
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
SK, 13.12.2016, 2607 2016
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
UA