Міжн. реєстрація № 1408082 fbПоширити

(540)
Зображення знака
VCT
(151)
Дата реєстрації
04.04.2018
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
04.04.2028
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Ripe Vapes, Inc.
Suite D,
591 Constitution Ave.
Camarillo CA 93012 (US)

(740)
Ім'я та адреса представника

Miguel P. Prietto, Jr.
4 Park Plaza, Suite 1100
Irvine CA 92614 (US)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.34

Англ.Liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of flavorings in liquid form, other than essential oils, used to refill electronic cigarette cartridges; electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of propylene glycol; electronic cigarette liquid (e-liquid) comprised of vegetable glycerin.

(821)
Базова заявка
US, 06.10.2017, 87637038
(822)
Базова реєстрація
US, 27.02.2018, 5413037
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
US, 06.10.2017, 87637038
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BG · BH · BX · CH · CN · DE · EG · EM · ES · FR · GB · GR · ID · IL · IR · IT · JP · KR · MA · MX · MY · NO · NZ · OM · PH · RU · SY · TH · TR · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · MY · NZ