Міжн. реєстрація № 1412517 fbПоширити

(540)
Зображення знака
DREAMSCENTZ
(151)
Дата реєстрації
11.05.2018
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
11.05.2028
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

GIVAUDAN SA
Chemin de la Parfumerie 5
CH-1214 Vernier (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

Bugnion SA
Route de Florissant 10
CH-1206 Genève (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Англ.Chemical products used in the manufacture of perfumes, cosmetics, soaps, detergents, deodorants other than for personal use; chemical products used in the manufacture of compositions of perfumery, cosmetics, soaps, detergents, deodorants other than for personal use.

Кл.03

Англ.Perfumery products, bases for perfumes, perfumes, essential oils, soaps, detergents; perfumes for cosmetic industry, perfume industry and for the detergents and cleaning products industry.

(821)
Базова заявка
FR, 15.03.2018, 4437416
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 13.11.2017, 64157/2017
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CA · EE · GB · IN · JP · LT · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BX · CN · DE · ES · IT · LV · PL · PT · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · US