Міжн. реєстрація № 1421253 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1421253: ANCIENT DYNASTY
(151)
Дата реєстрації
31.01.2018
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
31.01.2028
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Euro Games Technology Ltd.
"Maritsa" Str. 4,
"Vranya-Lozen-Triugulnika"
BG-1151 Sofia (BG)

(740)
Ім'я та адреса представника

KOSTADIN MANEV
MANEV AND PARTNERS
73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1
BG-1463 SOFIA (BG)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Yellow, green, blue, light blue, dark blue, brown, white and black.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Utility software; computer gaming software; computer software packages; computer operating system software; application software; computer software; interfaces for computers; software drivers; interactive computer software; computer application software; virtual reality software; computer software for encryption; computer video game software; games software; software programs for video games; software programmable microprocessors; data communications software; software for card readers; programmed video games contained on cartridges [software]; computer programs for network management; computer software that permits games to be played; operating computer software for main frame computers; video games on disc [computer software]; interactive entertainment software for use with personal computers; computer games programs recorded on tapes [software]; computer software to enhance the audio-visual capabilities of multimedia applications; monitors [computer hardware]; computer hardware; computer networking hardware; communications servers [computer hardware]; distance recording apparatus; apparatus for the transmission of images; apparatus for recording images; power-line transmission apparatus; voice transmitting apparatus; apparatus for transmission of communication in the field of gambling; replicating apparatus; monitors [computer programs]; recorded computer game programs; computer joysticks; interactive multimedia computer game programs; video games [computer games] in the form of computer programs recorded on data carriers; computer programmes for interactive television and for interactive games and/or quizzes; computer chips; chips [integrated circuits]; multiprocessor chips; electronic memory integrated circuit chips.

Кл.28

Англ.Gaming machines for gambling; chips for gambling; mah-jong; automatic amusement machines; arcade games; playing cards; board games; LCD game machines; slot machines [gaming machines]; gaming equipment in the field of gambling.

Кл.41

Англ.Providing amusement arcade services; rental of slot machines with images of fruits; gambling services.

(822)
Базова реєстрація
BG, 06.10.2017, 99367
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CO · EE · EM · GB · GE · GH · GR · IE · LT · MX · NO · OA · PH · SE · US · ZM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AT · BA · BX · BY · CH · CY · CZ · DE · ES · FR · HR · HU · IT · KE · KZ · LV · MA · MC · MD · ME · MK · PL · PT · RO · RS · RU · SI · SK · SZ · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IE · US