Міжн. реєстрація № 1431808 fbПоширити

(540)
Зображення знака
CHERIE ON THE CAKE
(151)
Дата реєстрації
14.09.2018
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
14.09.2028
(270)
Мова заявки
Французька
(750)
Адреса для листування

L'OREAL, Madame Delphine de Chalvron
Département des Marques
41 rue Martre
F-92110 Clichy (FR)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Make-up.

(821)
Базова заявка
FR, 03.05.2018, 4450633
(822)
Базова реєстрація
FR, 24.08.2018, 4450633
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 03.05.2018, 4450633
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
JP · KR · NO · SG · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CH · CN · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
SG