Міжн. реєстрація № 1460080 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 1460080: VIVIENNE SABÓ
(151)
Дата реєстрації
05.09.2018
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
05.09.2028
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Individual entrepreneur Rakoch Natalia
Mikhailovna
Mashkova Str., 6, bldg. 1, flat 3
RU-105062 Moscow (RU)

(740)
Ім'я та адреса представника

ZORIN LAW OFFICE
Tverskaya street 7, РОВ 33
RU-125009 Moscow (RU)

(571)
Опис знака

Англ. The fanciful verbal designation «VIVIENNE SABÓ», performed in capital letters of the Latin alphabet in the original font.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.41

Англ.Rental of artwork; booking of seats for shows; videotaping; production of music; dubbing; publication of books; entertainment information; movie studio services; layout services, other than for advertising purposes; videotape editing; production of radio and television programmes; screenplay writing; providing on-line electronic publications, not downloadable; providing recreation facilities; television entertainment; providing on-line videos, not downloadable; providing television programmes, not downloadable, via video-on-demand services; providing television programs, not downloadable, via video-on-demand services; providing films, not downloadable, via video-on-demand services; cinema presentations; movie theatre presentations; presentation of live performances; theatre productions; film production, other than advertising films; rental of motion pictures; electronic desktop publishing; on-line publication of electronic books and journals; publication of texts, other than publicity texts; entertainment services; writing of texts; subtitling; scriptwriting, other than for advertising purposes; recording studio services; production of shows.

(821)
Базова заявка
RU, 13.04.2018, 2018714914
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
RU, 13.04.2018, 2018714914
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EE · EM · GE · LT · TM · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AZ · BY · FR · KG · KZ · LV · MD · PL · TJ · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
US