Міжн. реєстрація № 1466866 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація знака для товарів і послуг № 1466866: Champion color
(151)
Дата реєстрації
29.01.2019
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
29.01.2029
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

PAWEŁ LELITO
ul. Pułaskiego 9A
PL-84-230 Rumia (PL)

(740)
Ім'я та адреса представника

Jacek Czabajski
ul. Piecewska 27
PL-80-288 Gdańsk (PL)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Red, yellow and white.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.02

Англ.Paints, varnishes, enamels.

(822)
Базова реєстрація
PL, 12.11.2002, 140667
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · UA