Міжн. реєстрація № 1480474 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1480474: myLohr
(151)
Дата реєстрації
21.03.2019
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
21.03.2029
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

LOHR IMMOBILIER
29 rue du 14 Juillet
F-67980 HANGENBIETEN (FR)

(740)
Ім'я та адреса представника

Cabinet LAURENT et CHARRAS
1 A place Boecler, CS 10063
F-67024 Strasbourg Cedex (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Software, downloadable software, embedded operating software; management and communication software, management and logistics software for transport and storage of road vehicles; software and software applications for controlling and automating operations of loading and unloading of road vehicles on vehicle carriers; software for computer management of combined rail/road transportation of vehicles; management assistance software for companies specialized in transportation, construction, operation, financing, rental of land vehicles; software and software applications for optimization, aid and assistance in loading and unloading maneuvers of road vehicles on vehicle carriers; software and software applications enabling optimized loading of vehicles on vehicle carriers; database synchronization software; software for data and file management and database software; computer databases; electronic databases recorded on computer media; computer programs for accessing, browsing and searching online databases.

Кл.38

Англ.Data communication by computer; electronic communication by computer; communication of information by electronic means; data communication via telecommunication; electronic communication via means of chat rooms, chat lines and Internet forums; computer intercommunication; communications via a global computer network or the Internet; provision of user access to computer programs on data networks; provision to users of secure remote access to private computer networks via the Internet; provision of access to databases; provision of access to databases on the Internet; provision of access to content, websites and portals; provision of access to information via the Internet; provision of access to information via data networks; provision of access to platforms on the Internet; provision of access to information on the Internet; provision of access to Internet forums; provision of access to platforms and portals on the Internet; provision of access to chat rooms on the Internet; rental of telecommunication apparatuses and installations; rental of access time to databases; provision online forums and provision of access thereto; providing remote access to data; providing access to computer networks; multimedia telecommunication services, telecommunications by computer terminals; telecommunication services provided via the Internet, intranet and extranet; telecommunication services provided via platforms and portals on the Internet and other media; telecommunication services; electronic messaging services; electronic data exchange services; transmission of data by electronic means, transmission of data via computer; transmission of data via the Internet; data transmission via satellite; transmission of information contained in data banks.

Кл.39

Англ.Providing information online in the field of management or of logistics relating to transportation; providing online information for vehicle loading and unloading operations.

Кл.42

Англ.Design and creation of computer software, application software and databases; installation, maintenance and updating of computer software, application software and databases; creation of databases; loan and rental of software, application software and databases; software as a service [SaaS]; software as a service [SaaS] for tracking road or rail vehicles via computer networks, intranets and the Internet; software as a service [SaaS] for managing vehicle loading and unloading operations; rental of web servers; rental of software, application software; provision of software via a global computer network; provision (design) of computer programs for managing vehicle loading and unloading operations; provision (design) of software for management or logistics relating to transportation; provision (design) of virtual computer systems via cloud computing; hosting of software applications; hosting of computerized data, files, applications and information; hosting of online facilities for organizing interactive discussions; database, blog hosting services; .

(821)
Базова заявка
FR, 14.11.2018, 4499907
(822)
Базова реєстрація
FR, 08.03.2019, 4499907
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
FR, 14.11.2018, 4499907
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · EM · ID · IN · MX · NO · NZ · TH · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CH · CN · DZ · MA · NA · RU · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN · NZ · US