Міжн. реєстрація № 1485253 fbПоширити

(540)
Зображення знака
NISSAN CITY HUB
(151)
Дата реєстрації
27.03.2019
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.03.2029
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa-ken (JP)

(740)
Ім'я та адреса представника

Keltie LLP
No. 1 London Bridge
London SE1 9BA (GB)

(770)
Ім'я та адреса попереднього заявника або власника

Nissan International S.A.
Zone d'Activités
La Pièce 12
Rolle (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.12

Англ.Electric vehicles; vehicles for locomotion by land, air, water and rail; ambulances; bicycles; bikes; caissons [vehicles]; motor homes; motor homes; caravans; fork-lift trucks; fork lift trucks; heavy weights; trucks; mopeds; cars; automobiles; vehicles; motor buses; motor coaches; motorcycles; refrigerated vehicles; remote-controlled vehicles other than toys; scooters [vehicles]; sports cars; vans [vehicles]; parts and accessories of all the aforesaid articles.

Кл.35

Англ.Retail sale services provided by convenience stores; online retail store and online wholesale store services for motor vehicles, their parts and accessories; advertising and promotional services for motor vehicles; providing business information on customized car accessories for specific users via Websites; information services, namely, provision of price comparison information for petrol; providing information on consumer products related to automobiles and information on the purchase of automobiles via Websites; provision of information on vehicles, namely, consumer information to consumers concerning products and comparative price information.

(821)
Базова заявка
CH, 01.03.2019, 02882/2019
(822)
Базова реєстрація
CH, 01.03.2019, 741097
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 01.03.2019, 02882/2019
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · GB · IL · IS · NO
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB