Міжн. реєстрація № 1510261 fbПоширити

(540)
Зображення знака
L'OREAL ROSY LIP ELIXIR
(151)
Дата реєстрації
02.10.2019
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
02.10.2029
(270)
Мова заявки
Англійська
(750)
Адреса для листування

L'OREAL - Département Propriété Intellectuelle
41 rue Martre
F-92110 CLICHY (FR)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 Paris (FR)

(740)
Ім'я та адреса представника

Delphine de CHALVRON
41 rue Martre
F-92117 Clichy Cedex (FR)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Makeup.

(821)
Базова заявка
EM, 06.05.2019, 018060933
(822)
Базова реєстрація
EM, 22.08.2019, 018060933
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 06.05.2019, 018060933
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BY · CH · GB · KZ · MA · NO · RS · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB