Міжн. реєстрація № 1522130 fbПоширити

(540)
Зображення знака
NO 8 DE CHANEL
(151)
Дата реєстрації
15.01.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
15.01.2030
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Chanel SARL
Quai du Général-Guisan 24
CH-1204 Genève (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Cosmetics.

(822)
Базова реєстрація
CH, 19.07.2019, 734085
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 19.07.2019, 734085
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BR · CO · EE · GE · IN · JP · LT · MX · PH · TH · TN · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AM · AZ · EG · KZ · LV · MA · MD · PL · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN