Міжн. реєстрація № 1525224 fbПоширити

(540)
Зображення знака
VIGATROX
(151)
Дата реєстрації
25.02.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
25.02.2030
(270)
Мова заявки
Французька
(750)
Адреса для листування

Syngenta Crop Protection AG
Intellectual Property,
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel (CH)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.01

Англ.Chemical products for use in agriculture, horticulture and forestry; preparations for the treatment of seeds; soil fertilizers.

Кл.05

Англ.Products for destroying vermin; fungicides, herbicides, insecticides, nematicides.

(822)
Базова реєстрація
CH, 24.12.2019, 740846
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 24.12.2019, 740846
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BR · CA · CO · EM · GB · ID · IL · IN · JP · KR · MX · MY · NZ · PH · TH · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CN · EG · RU · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · MY · NZ · US