Міжн. реєстрація № 1526050 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1526050: WOCA DENMARK
(151)
Дата реєстрації
06.02.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
06.02.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK-6640 Lunderskov (DK)

(740)
Ім'я та адреса представника

beck rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Ericusspitze 4
20457 Hamburg (DE)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Black, white.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.02

Англ.Paints; varnishes, lacquers; anti-rust preparations and wood preservatives; colorants; mordants; raw natural resins; metal in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.

Кл.03

Англ.Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

(822)
Базова реєстрація
DE, 21.02.2018, 30 2017 033 863
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AG · AU · BH · BQ · CW · GB · GE · IS · JP · KR · NO · SG · SX · SY · TM · TR · US · ZM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AM · BT · BY · CH · CN · CU · KE · KG · KP · LI · LR · LS · MA · MC · MD · MN · MZ · NA · RS · RU · SL · SZ · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · LS · MZ · SG · US