Міжн. реєстрація № 1526175A fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1526175A: SPLAT special WHITE STAR
(151)
Дата реєстрації
28.11.2019
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
28.11.2029
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SKY STORE Limited Liability Company
fl. 6, st. Industrialna, No. 63A
BG-5300 Gabrovo (BG)

(571)
Опис знака

Англ. The word mark "SPLAT special WHITE STAR" in standard font.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Toothpaste; mouthwashes, not for medical purposes.

(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
RU, 27.06.2019, 2019730966
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
UA