Міжн. реєстрація № 1526798 fbПоширити

(540)
Зображення знака
CHAMPION
(151)
Дата реєстрації
28.02.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
28.02.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

SP Group A/S
Snavevej 6-10
DK-5471 Søndersø (DK)

(740)
Ім'я та адреса представника

Løje IP
Øster Allé 42, 6.,
DK-2100 Copenhagen Ø (DK)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.10

Англ.Medical PTCA guidewires.

(821)
Базова заявка
DK, 27.09.2019, VA 2019 02164
(822)
Базова реєстрація
DK, 13.02.2020, VR 2020 00347
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
DK, 27.09.2019, VA 2019 02164
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AL · AM · AU · AZ · BA · BH · BR · BT · BY · CH · CN · CO · CU · EG · EM · GB · GE · ID · IL · IN · IR · IS · JP · KR · KZ · LI · MC · MD · ME · MN · MX · NO · OM · PH · RS · RU · SG · SM · SY · TN · TR · UA · UZ · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · SG