Міжн. реєстрація № 1527051 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1527051: Vijoice
(151)
Дата реєстрації
10.03.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
10.03.2030
(270)
Мова заявки
Французька
(750)
Адреса для листування

Novartis Pharma AG,
Trademark Department
Postfach
CH-4002 Basel (CH)

(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel (CH)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Coral pink and green

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.05

Англ.Pharmaceutical preparations.

(822)
Базова реєстрація
CH, 06.03.2020, 744101
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 06.03.2020, 744101
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AU · BR · CA · CO · EM · GB · IN · IS · JP · KR · NO · NZ · SG · TR · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BA · BY · CN · EG · LI · ME · RS · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · NZ · SG · US