Міжн. реєстрація № 1527277 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1527277: Alazani Valley
(151)
Дата реєстрації
15.01.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
15.01.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

LEPL National Wine Agency
Marshal Gelovani avenue 6
0159 Tbilisi (GE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Salome Kurdadze
LEPL Natinal Wine Agency,
Marshal Gelovani avenue 6
0159 Tbilisi (GE)

(561)
Транслітерація знака
Alaznis Veli, Alazanskaia Dalina.
(551)
Зазначення того, що знак є колективним знаком
(571)
Опис знака

Англ. The trademark represents the wording "AlazaniValley" executed in Cyrillic, Georgian and English languages.

(566)
Переклад знака або слів, що входять до знака

Англ. Alazani Valley.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.33

Англ.Alcoholic beverages, except beer.

Кл.35

Англ.Advertising; business management; business administration; office functions.

(822)
Базова реєстрація
GE, 19.04.2019, 31093
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BY · EE · KG · KZ · LT · LV · MD · PL · RU · TJ · TM · UA · UZ