Міжн. реєстрація № 1530242 fbПоширити

(540)
Зображення знака
The Story of Back to Black
(151)
Дата реєстрації
09.04.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
09.04.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

„Artisan Spirits Box" UAB
Paribio g. 21B-2
LT-08129 Vilnius (LT)

(740)
Ім'я та адреса представника

Lina Meškauskienė
Pylimo g. 19
LT-01141 Vilnius (LT)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.33

Англ.Preparations for making alcoholic beverages; cider; alcoholic beverages (except beer).

(821)
Базова заявка
EM, 15.11.2019, 018154218
(822)
Базова реєстрація
EM, 29.02.2020, 018154218
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
EM, 15.11.2019, 018154218
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
RU · UA