Міжн. реєстрація № 1550371 fbПоширити

(540)
Зображення знака
WILD SENSE
(151)
Дата реєстрації
24.07.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
24.07.2030
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

Société des Produits Nestlé S.A.
Av. Nestlé 55
CH-1800 Vevey (CH)

(541)
Зображення знака, якщо знак представлений стандартними символами
(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.31

Англ.Foodstuffs for animals.

(822)
Базова реєстрація
CH, 24.07.2020, 750068
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 24.07.2020, 750068
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · GB · NO
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB