Міжн. реєстрація № 1551564 fbПоширити

(540)
Зображення знака
PARIS-LA LUNE CHANEL
(151)
Дата реєстрації
04.05.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
04.05.2030
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Chanel SARL
Quai du Général-Guisan 24
CH-1204 Genève (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Make-up products; lipstick; lip glosses; lip care products; lip pencil; nail care products; nail polish; nail polish; varnish-removing products; eyebrow pencils; eye pencils; eye shadows; make-up; mascaras; eyeliner; preparations for cosmetic use for skin, scalp, hair or nail care; preparations for cosmetic use for application on the skin, scalp, hair or nails; toiletries for non-medical use; balms other than for medical use; lotions for cosmetic use; soaps; essential oils; perfumes; deodorants, antiperspirants for personal use; shaving soap; shaving products; sunscreen preparations; cosmetic skin-tanning preparations; talcum powder for toilet use; false nails for cosmetic use; nail art stickers; adhesives for affixing false nails; temporary tattoos for cosmetic use; perfumed sprays for indoor use; air fresheners; potpourris [fragrances]; all the goods being from France.

(822)
Базова реєстрація
CH, 08.11.2019, 746320
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 08.11.2019, 746320
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BR · CO · EE · IN · JP · LT · MX · TH · TN · TR
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
EG · LV · MA · PL · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN