Міжн. реєстрація № 1551935 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1551935: ANCIENT DYNASTY
(151)
Дата реєстрації
29.05.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
29.05.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Euro Games Technology Ltd.
4, "Maritsa" Str.,
"Vranya-Lozen-Triugulnika"
BG-1151 Sofia (BG)

(740)
Ім'я та адреса представника

KOSTADIN MANEV
MANEV AND PARTNERS;
73, Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1
BG-1463 SOFIA (BG)

(561)
Транслітерація знака
gǔ dài wáng cháo
(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Brown, gold, orange, green, yellow, white, black and purple.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Software; computer gaming software; computer software packages; computer operating system software; computer software, recorded; software drivers; virtual reality software; games software; entertainment software for computer games; computer programs for network management; operating computer software for main frame computers; monitors (computer hardware); computer hardware; apparatus for recording images; monitors (computer programs); computer game programs; computer programs for recorded games; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; communications servers [computer hardware]; electronic components for gambling machines; computer application software featuring games and gaming; computer software for the administration of on-line games and gaming; computer hardware for games and gaming; computer game software, downloadable, for gambling, gambling machines, gambling games on the Internet and via telecommunication network.

Кл.28

Англ.Gaming machines for gambling; chips for gambling; mah-jong; arcade games; gambling machines operating with coins, notes and cards; games; electronic games; parlor games; gaming chips; gaming tables; slot machines [gaming machines]; LCD game machines; slot machines and gaming devices; coin-operated amusement machines; roulette chips; poker chips; chips and dice [gaming equipment]; gaming equipment for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; playing cards for casino games; gambling machines and amusement machines, automatic and coin-operated; coin-operated amusement machines and/or electronic coin-operated gaming machines with or without the possibility of gain; boxes for coin-operated amusement machines, slot machines and gaming machines; electronic or electrotechnical gaming devices, automats and machines, coin-operated amusement machines; housings for coin-operated amusement machines, gaming equipment, gaming machines, machines for gambling; electropneumatic and electrical gambling machines (slot machines).

Кл.41

Англ.Gambling; services related to gambling; gaming services for entertainment purposes; casino, gaming and gambling services; training in the development of software systems; rental of gambling machines for gambling halls; providing casino equipment [gambling]; gaming machine entertainment services; providing casino facilities [gambling]; gaming hall services; amusement arcade services; games equipment rental; rental of gaming machines; providing amusement arcade services; rental of gaming machines with images of fruits; editing or recording of sounds and images; sound recording and video entertainment services; hire of sound reproducing apparatus; provision of gaming equipment for casinos; providing of casino facilities; online gambling services; casino, gaming and gambling services; organisation and provision of games in gaming establishments and gaming halls, Internet casino services, online gaming services.

(821)
Базова заявка
BG, 03.12.2019, 157216
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BG, 03.12.2019, 157216
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CO · EM · GB · GE · GH · IN · JP · KH · LA · MX · NO · OA · PH · SG · US · ZM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BA · BY · CH · KE · KZ · MA · MC · MD · ME · MK · RS · RU · SZ · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · SG · US