Міжн. реєстрація № 1555132 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1555132: AMAZONS' BATTLE
(151)
Дата реєстрації
02.06.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
02.06.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Euro Games Technology Ltd.
4, "Maritsa" Str.,
"Vranya-Lozen-Triugulnika"
BG-1151 Sofia (BG)

(740)
Ім'я та адреса представника

KOSTADIN MANEV
MANEV AND PARTNERS;
73, Patriarh Evtimii Blvd., floor 1
BG-1463 SOFIA (BG)

(561)
Транслітерація знака
yà mă xùn zhī zhàn
(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. Red, green, white and black.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.09

Англ.Gambling software; computer gaming software in the field of gambling; computer software in the field of gambling, recorded; games software in the field of gambling; monitors [computer hardware] in the field of gambling; computer hardware in the field of gambling; electronic components for gambling machines; computer application software with gambling games; computer software for the administration of on-line gambling games; computer hardware for gambling; electronic components and computer software for gambling, gambling machines, gambling games on the Internet and via telecommunication network.

Кл.28

Англ.Gaming machines for gambling; chips for gambling; arcade games in the field of gambling; gambling machines operating with coins, notes and cards; gaming chips for gambling; slot machines [gaming machines] in the field of gambling; coin-operated amusement machines in the field of gambling; roulette chips; poker chips; gambling equipment; roulette tables; gaming roulette wheels; casino games; gambling machines and amusement machines; coin-operated amusement machines and/or electronic coin-operated amusement machines with or without the possibility of gain in the field of gambling; boxes for coin-operated machines, slot machines and gaming machines in the field of gambling; housings for coin-operated machines, machines for gambling; electropneumatic and electrical slot machines (gaming machines for gambling).

Кл.41

Англ.Gambling; services related to gambling; gambling services for entertainment purposes; casino and gambling services; provision of equipment for gambling halls; providing casino equipment [gambling]; gambling machine entertainment services; providing casino facilities [gambling]; gambling hall services; amusement arcade services in the field of gambling; arcade game services in the field of gambling; provision of gaming equipment for casinos; providing of casino facilities; online gambling services; casino and gambling services; provision of gambling establishments, gambling halls, online casinos, online betting sites (entertainment).

(821)
Базова заявка
BG, 06.12.2019, 157274
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BG, 06.12.2019, 157274
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
CO · EM · GB · GE · GH · IN · JP · KH · LA · MX · NO · OA · PH · SG · US · ZM
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BA · BY · CH · KE · KZ · MA · MC · MD · ME · MK · RS · RU · SZ · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · SG · US