Міжн. реєстрація № 1572329 fbПоширити

(540)
Зображення знака
PARACHROM
(151)
Дата реєстрації
27.11.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.11.2030
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

ROLEX SA
3-5-7 rue François-Dussaud
CH-1211 Genève 26 (CH)

(740)
Ім'я та адреса представника

ROLEX SA
Marques et Domaines
3-5-7 rue François-Dussaud
CH-1211 Genève 26 (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.14

Англ.Timepieces, namely, watches, wrist-watches, component parts for timepieces and accessories for timepieces not included in other classes, clocks and other chronometric instruments, chronometers, chronographs (timepieces), watch bands, dials (timepieces), boxes and cases for timepieces and jewelry, watch movements and their parts; watch springs; jewelry, jewelry items; precious stones and semi-precious stones; precious metals and their alloys; pins (jewelry).

(822)
Базова реєстрація
CH, 17.09.2020, 752950
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 17.09.2020, 752950
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
AF · AG · AU · BH · BN · BQ · BR · BW · CA · CO · CW · EM · GB · GE · GH · GM · ID · IL · IN · IS · JP · KH · KR · LA · MG · MW · MX · MY · NO · NZ · OA · OM · PH · RW · SG · ST · SX · SY · TH · TM · TN · TR · UZ · WS · ZM · ZW
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
AL · AM · AZ · BA · BT · BY · CN · CU · DZ · EG · IR · KE · KG · KP · KZ · LI · LR · LS · MA · MC · MD · ME · MK · MN · MZ · NA · RU · SD · SL · SM · SZ · TJ · UA · VN
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
BN · GB · IN · LS · MW · MY · MZ · NZ · SG