Міжн. реєстрація № 1579186 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1579186: CHANEL L'EAU ROUGE
(151)
Дата реєстрації
12.01.2021
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
12.01.2031
(270)
Мова заявки
Французька
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Chanel SARL
Quai du Général-Guisan 24
CH-1204 Genève (CH)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Perfumed products for cosmetic use for skin care.

(822)
Базова реєстрація
CH, 18.11.2020, 755852
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
CH, 18.11.2020, 755852
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
RU · UA