Міжн. реєстрація № 1579253 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1579253
(151)
Дата реєстрації
27.10.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
27.10.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

Fédération Européenne du
Verre d'Emballage, Association
Internationale Sans But Lucratif
Avenue Louise 89, bte 4
B-1050 Bruxelles (BE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Simmons & Simmons LLP
5 boulevard de la Madeleine
F-75001 Paris (FR)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.21

Англ.Glass flacons for perfumery, cosmetics and pharmacy; food bottles and jars; glass bottles; glass jars; drinking bottles; drinking glass holders; drinking glasses; drinking vessels; glasses [drinking vessels]; wine decanters; pint glasses; household or kitchen utensils; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware; beverage glassware.

Кл.35

Англ.Advertising services; online advertising services; development of advertising concepts; business information; business management; market research; market research studies; providing consumer product information; providing commercial information to consumers; consumer market information services; organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; trade information; advertising; political advertising services; political opinion polling.

Кл.40

Англ.Recycling; recycling services; recycling of waste; recycling of beverage bottles; recycling of waste materials; treatment of waste materials; waste management services [recycling].

(821)
Базова заявка
EM, 07.04.2020, 018222248
(822)
Базова реєстрація
EM, 11.09.2020, 018222248
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BR · CA · CH · CO · IN · JP · KR · MD · MX · NO · RU · TR · UA · US
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
IN · US