Міжн. реєстрація № 1579308 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1579308: Hoegaarden
(151)
Дата реєстрації
29.12.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
29.12.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

InBev Belgium SRL
Boulevard Industriel 21
B-1070 Brussels (BE)

(740)
Ім'я та адреса представника

Novagraaf Belgium S.A./N.V.
Terhulpensesteenweg 187
B-1170 Brussel (BE)

(591)
Інформація щодо заявлених кольорів

Англ. White, golden and blue.

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.25

Англ.Clothing, footwear, headgear.

Кл.33

Англ.Alcoholic beverages (except beers).

Кл.43

Англ.Services for providing food and drink, namely bar and restaurant services.

(821)
Базова заявка
BX, 27.08.2020, 1423731
(822)
Базова реєстрація
BX, 08.12.2020, 1423731
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
BX, 27.08.2020, 1423731
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
BR · CA · CO · GB · IN · KR · MX · US
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
CN · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB · IN · US