Міжн. реєстрація № 1579329 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Міжнародна реєстрація торговельної марки № 1579329: 1849
(151)
Дата реєстрації
09.12.2020
(180)
Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації/продовження
09.12.2030
(270)
Мова заявки
Англійська
(732)
Ім'я та адреса власника реєстрації

DZINTARS PRODUCTION, SIA
Marijas iela 1
LV-5404 Daugavpils (LV)

(740)
Ім'я та адреса представника

Jevgenijs Fortuna,
FORAL Patent Law Office
Kaleju iela 14-7
LV-1050 Rīga (LV)

(511)
Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццької класифікації) та перелік товарів і послуг
Кл.03

Англ.Tooth powder and toothpaste; dentifrices; cosmetic creams; lipsticks; skin care creams (cosmetic); perfumery, essential oils, cosmetic hair care preparations; dentifrices containing natural organic substances.

Кл.05

Англ.Nutritional supplements; dietary supplements with cosmetic effect; vitamin preparations; plasters impregnated with vitamin preparations.

Кл.35

Англ.Retail and wholesale for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail and wholesale services in relation to cosmetics, perfumery, cosmetic and perfumery accessories, deodorants and deodorizing apparatus for personal use; advertising.

(821)
Базова заявка
LV, 07.12.2020, M-20-1087
(300)
Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції
LV, 07.12.2020, M-20-1087
(832)
Зазначено відповідно до Мадридського Протоколу
EM · GB · NO
(834)
Зазначено відповідно до статті 9sexies Мадридського Протоколу
BY · RU · UA
(527)
Зазначення щодо вимог, які стосуються використання
GB